هنر چرم طبیعی

چرم طبیعی جنسی است؛ که در فرآیند دباغی پوست جانوران بدست می آید.

دباغی فرآیندی است؛ که در آن پوست فساد پذیر و خام جانور به یک جنس مقاوم و پایدار تبدیل می گردد.

انواع چرم

چرم کلا به دو گروه تقسیم می شود طبیعی و مصنوعی. که نوع طبیعی آن بسیار با ارزش و قیمتی است. و داری استحکام بیشتری می باشد. این چرم از پوست جانورانی مانند گاو، گوسفند، بز، شترمرغ، شتر و …  بدست می آید.

این چرم بوی مشخص و خاص دارد. که هرگز نمی‌توان از آن کپی‌برداری کرد.

به بافت چرم نگاه کنید. اگر گره‌ها، خلل و فرجهای آن طبق الگویی قابل شناسایی باشد، چرم مصنوعی است.

چرم طبیعی و مصنوعی را از پشت آنها نیز می‌توان از هم تشخیص داد. چرم مصنوعی دارای پوششی در قسمت پشت است که هنگام برش آسیب می‌بیند و کاملاً مشخص است.

در ابتدا کار با چرم می بایست ابزارهای مورد نیاز را تهیه کرد. بعضی از هنرمندان این حرفه اعتقاد بر این دارند.

که هنرجو به علت اینکه تازه کار می باشد. و در کار با چرم جایی برای اشتباه وجود ندارد ابتدا باید با چرم مصنوعی شروع به کار کند. اما بهتر ان است که در همان ابتدا هنرجو با چرم طبیعی کار کرده و به مرور زمان توانایی های وی در این هنر افزایش یابد.